Despre cincu

DATE GEOGRAFICE:


     Comuna Cincu cuprinde populatia din doua sate, Cincu si Toarcla.
Aceasta este situata in vecinatatea judetului Sibiu si se invecineaza cu comunele: Soars, Beclean, Voila, Vistea, Merghindeal si Bruiu. Comuna Cincueste amplasata la o distanta de 90 km de Brasov, 75 km de Sibiu si 25 km de Fagaras.

     Suprafata totala a Comunei este de 11.701 ha, din care: 177 ha intravilan si 11.524 ha extravilan.

     Suprafata terenurilor pe categorii de folosinta:

- teren agricol- 4.132,64 ha, din care: arabil- 1.715,91 ha, pasune- 1151,79 ha, fanete- 1.121,38 ha, vii- 2,54 ha, livezi- 141,02 ha.

- teren neagricol- 7.568,36 ha, din care: padure si alte terenuri forestiere:- 3.863,23 ha, terenuri cu ape si stuf:- 138,15 ha, cai de comunicatii: 138,15 ha, terenuri ocupate de constructii si curti: 3.415,12 ha (din care 3.202 ha apartin de MApN) si terenuri degradate si neproductive: 20,88 ha.

· Relieful

     Vatra initiala a localitatii Cincu corespunde cu  umarul unui deal cu pantele acestuia orientate inspre Valea Cincului si paraiele afluente acesteia, avand o orientare sudica cu o priveliste minunata cu Muntii Fagarasului in fundal. Centrul localitatii Cincu are o altitudine absoluta de 400-425 m, egala cu nivelul mediu al sesului Fagarasului si se invecineaza cu coline ce ating 650 m altitudine.

· Clima

     Climatul comunei Cincu este de tranzitie, intre clima zonei Oltului, mai aspra si Podisul Tarnavelor, mai moderata.

    Temperatura medie anuala este de 8.8oC, cu maxime de 37oC si minime de -32oC. Curentii de aer dominant sunt cei din directia NV in proportie de 68,9% si cei din est cu 20-22%.Vanturile din directiile de sud si sud vest sunt curenti calzi de intensitate si frecventa mai redusa.

     Precipitatiile medii anuale masoara intre 600-650 mm, cele minime de cca. 400 mm si cele maxime de  cca. 1200 mm.

· Ape

     Teritoriul comunei Cincu se situeaza in bazinul Oltului si anume in bazinele secundare ale afluentilor acestuia, Valea Cincului si Valea Saseusului.

     Pe teritoriul Toarclei curge paraul Valea Toarclei (sau Valea Bruiului) care se varsa in valea Saseusului.

    Apa freatica se intalneste la adancimi diferite cuprinse intre 3- 10 m.

·  Vegetatia

     Diversitatea floristica  a comunei Cincu, se afla in legatura cu substratul geologic complex si particularitatile solului.

     Padurile, pajistile , zonele umede si terenurile agricole ofera conditii optime de viata pentru locuitori cat si pentru numeroasele specii de flora si fauna.


· Solurile

     Pe teritoriul administrative al comunei Cincu, cu un relief deluros, cu maguri insulare predomina doua tipuri de soluri: argiloiluviale podzolice si podzolite, frecvent planice, soluri pseudogleice si argiloiluviale brune podzolite.

     Aceste tipuri de soluri sunt caracterizate printr-un exces de umiditate la suprafata, aciditate ridicata si tasare, facand parte din clasa a iv-a de fertilitate.

ISTORIC CINCU

     Prima atestare documentara a localitatii Cincu se gaseste in anul 1329, sub denumirea saseasca Schenk si provine din limba germane- carciuma. Localitatea a fost intemeiata pe la mijlocul secolului al XII-lea de aproximativ 30 de familii de colonisti germane din zona Rinului. In anul 1488 satul avea deja 64 de familii, in anul 1532- 70 de familii, iar in anul 1729 existau 344 de familii.

     Cincu mare a fost central Scaunului Schenk, una dintre cele mai mari unitati administrative ale sasilor. Scaunul cuprindea 22 de localitati, din care facea parte si actualul oras Agnita, judetul Sibiu.

     Din anul 1448 Cincu are sigiliul propriu, iar din anul 1474 capata statutul de targ.

     In anul 1600 cetatea este incendiata de catre trupele lul Mihai Viteazu.

     Structura economica a localitatii a fost dominate de agricultura, de dezvoltarea productiei mestesugaresti organizata in bresle: dulgheri, cojocari, curelari, lacatusi, tamplari, croitori, fierari, cismari, dogari,totari si zidari.

     Institutia Primariei are in Cincu o vechime de peste 200 de ani, aceasta datand din anul 1804. In anul 1989 in Cincu mai existau 386 sasi, majoritatea sasilor emigrand .

INFRASTRUCTURA

     Legatura rutiera cu reteaua de drumuri nationale (DN 1 Brasov-Sibiu) este asigurata prin  intermediul drumurilor judetene si comunale ce leaga localitatile component ale comunei.

     Teritoriul comunei este strabatut de urmatoarele cai de comunicatie:

- DJ 105 A si DJ 105 B- lungime 18 km pe teritoriul comunei;

- Drumuri comunale 6 si 7- lungime de 9,8 km.

     Principalul acces dinspre DN 1 Brasov- Sibiu se face din DJ 105, care traverseaza Comuna Cincu, suprapunandu-se cu strada Principala din Cincu.

ECONOMIE

     Din teritoriul administrative al judetului Brasov, impartit in mai multe zone, se disting trei mari zone distincte: Brasov (Tara Brasei), Fagaras si Rupea, differentiate prin dezvoltarea economico- sociala, traditii si prin gradul de urbanizare.

     Comuna Cincu face parte din Zona Fagaras unde rolul polarizator il joaca Municipiul Fagaras, centru coordinator si de servire cu character local.

     Populatia, conform recensamantului, este inaintata in varsta, aceasta fiind una din problemele majore ale comunitatii.

     Localitatea are o populatie stabile de 1865 persoane, astfel: 1362 romani, 332 rromi, 65 maghiari, 50 germani, 30 de sasi, 5 rusi si 1 italian.

     Gradul de ocupare al populatiei pe domenii de activitate:

          -agricultura- silvicultura- 77%;

          -administratie publica- 1,5%;

          -comert- 6%;

          -sanatate- 0,7%;

          -cultura, sport, turism- 0,6%;

          -invatamant- 4,3%;

          -persoane aflate in cautarea unui loc de munca 10,2%.

    Pe raza localitatii principal ocupatie a locuitorilor este cultivarea pamantului, in mare masura in ferme de subzistenta si semisubzistenta.

Obiective economice pe sate:

     CINCU- sediul Primariei, Caminul Cultural, Scoala Gimnaziala, Gradinita cu Program Prelungit, Posta, Postul de Politie, dispensar uman si veterinar,farmacie, statie Peco, societati comerciale (magazine si baruri), fabrica de parchet, firme de constructii si ferme zootehnice.

     TOARCLA: Scoala Primara, Gradinita cu Program Normal, Caminul Cultural,  magazine alimentare si baruri.

     In Cincu se organizeaza anual targuri de animale in datele de: 11 martie, 17 iunie si 30 septembrie.INVESTITII SI REALIZARI:

          -  “Infiintare Cantina Sociala, Comuna Cincu, Judetul Brasov”;

          - “Dotarea Caminului Cultural, Comuna Cincu, Judetul Brasov”;

          -  “Achizitie buldoexcavator pentru Serviciul Situatii de Urgenta, Comuna Cincu, Judetul Brasov”;

          -  Modernizare drum de interes local in Comuna Cincu, Judetul Brasov,

          -  Modernizare Camin Cultural in satul Toarcla;

          -  Extindere Retea de Alimentare cu Apa, Sat Torcla, Comuna Cincu, Judetul Brasov;

          -  Reabilitare drumuri comunale prin pietruire;

         -  Amenajare alei pietonale;

         -  Amenajare locuri de joaca pentru copii;

          -  Reabilitare Gradinita Cincu.

Proiecte depuse:

          - P.O.C.U.- “A.B.C. pentru Cincu;

          - P.O.C.U.- “Cincu, o comunitate durabila pentru locuitorii sai”;

          - P.N.D.R. -“Achizitie autoutilitara frigorifica pentru Cantina Sociala si tractor pentr S.V.S.U Cincu”

          - M.D.R.A.P- “ Modernizare Drumuri de Interes Local, Comuna Cincu, Judetul Brasov”

          - M.D.R.A.P- “ Modernizare Iluminat Stradal, Comuna Cincu, Judetul Brasov”;

          - M.D.R.A.P- “ Realizare retea de canalizare menajera si statie de epurare, Comuna Cincu, Judetul Brasov.


TURISM:


     Obiective istorice si natural de interes touristic: Casa Memoriala Valeriu Braniste, pictor Suciu Nicoale, Biserica Evanghlica Fortificata, Scoala Latina, Muzeul Satului.

EDUCATIE SI SANATATE:

     In Comuna Cincu functioneaza Scoala Gimnaziala Cincu (clasele 0-8) si Scoala Primara Toarcala (clasele 0-3), Gradinita cu Program Prelungit Cincu si Gradinita cu Program Normal Toarcla.

     In Comuna Cincu functioneaza un cabinet se medicina de familie si un cabinet stomatologic.


RELIGIE:

Populatia majoritara este de religie ortodoxa.

Cincu:

          - Biserica Ortodoxa “Sf. Nicolae”;

          - Biserica Ortodoxa “Andrei Saguna”;

          - Biserica Evanghelica Fortificata ;

          - Biserica Romano- Catolica;

          - Biserica Baptista.

Toarcla:

          -Biserica Ortodoxa “Sf. Mucenic Dimitrie”;

          - Biserica Ortodoxa “Adormirea Maicii Domnului”;

         - Biserica Evanghelica Fortificata;.

CULTURA SI TRADITII:

     Portul popular din Cincu este unul simplu si delicat, in culori de alb si negru, specific zonei Sibiului.

     Traditiile din Comuna Cincu care se pastreaza pana astazi sunt: “Udatul fetelor”- a doua zi de Paste, “Armindenii”- de Rusalii si colindatul Cetei de feciori si a Irozilor- de Craciun.

     Muzeul Satului reuneste cele mai importante piese de arta populara, picture pe sticla, obiecte casnice, razboaie de tesut si diferite unelte. In cadrul Muzeului se afla un loc destinat lui Valeriu Braniste, publicist si om politic roman, membru de onoare al Academiei Romane.

POPULATIE:
 Comuna Cincu este formata din doua sate: Cincu si Toarcla. Populatia stabile este de 1865 persoane.

 Structura etnica a Comunei Cincu, conform recensamantului:

          - 1362 romani;

          - 332 rromi;

          - 65 maghiari;

          - 50 germani;

          - 30 sasi;

         - 5 rusi;

          - 1italian.