Informatii de interes public

Coordonate de contact ale persoanei responsabile de informatiile de interespublic:
   Tel: 0268.244.101, fax: 0268244360.


Hotararile nr. 1-14 ale Biroului Electoral de Circumscriptie Locala nr. 19 Cincu;


- Hotarare stabilire salarii (click pentru mai multe detalii);


- Comisii de specialitate (click pentru mai multe detalii);


- Programul anual al achizitiilor publice (click pentru mai multe detalii);


- Anexa achizitii directe (click pentru mai multe detalii);


- Regulament de intretinere si exploatare a pasunilor din comuna (click pentru mai multe detalii);


- Buhet local pentru anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021 (click pentru mai multe detalii);


- Stabilire salarii - 01.01.2018 (click pentru mai multe detalii).


- Programul anual al achizitiilor publice - 2019 (click pentru mai multe detalii);


- Normele metodologice de aplicare a legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii Ambrozia din 05.10.2018;


- Buruiana AMBROZIA


Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cincu pentru anul 2019


- Regulament pentru asigurarea securitatii datelor cu caracter personal


- Anunt rezultate proba scrisa


- Anunt rezultate finale


- Buget local- anul 2020


- Programul anual al achizitiilor publice - anul 2020


- ANUNTUL DE PARTICIPARE PT LICITATIE-INCHIRIERE GRADINA NR. 437 -CINCU


- HOTARAREA NR. 50 A BIROULUI ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE LOCALA NR. 19 CINCU


- ORDINUL PREFECTULUI JUDETULUI BRASOV NR. 840/27.10.2020 PRIVIND DECLARAREA CA LEGAL CONSTITUIT A CONSILIULUI LOCAL CINCU


- INCHEIERE VALIDARE SUPLEANT134


- Anunt rezultate proba scrisa - Consilier debutant - Compartimentul Impozite si Taxe


- Anunt rezultate finale concurs pentru functia de Consilier debutant - Compartimentul Impozite si Taxe


- Program anual achizitii 2021


- Concurs pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante din Cadrul Compartimentului Administrativ - Gospodaresc: sofer  microbuz scolar


- Anunt - Rezultate selectie dosare depuse pentru ocuparea postului de  Sofer microbuz scolar


- Rezultatele finale ale concursului pentru postul de Sofer microbuz scolar


- Anunt licitatie - gradina intravilan - martie 2021


- Anunt Primaria comunei Cincu organizeaza in perioada 1-2 aprilie 2021 Concurs pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante din cadrul Compartimentului Administrativ-Gospodaresc: muncitor calificat 


- Bugetul local centralizat la venituri pe capitole si subcapitolesi la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, pe tipuri de cheltuieli, articole si aliniate pe anul 2021


- ANUNT - Primaria comunei Cincu organizeaza in perioada 24-25 mai 2021 Concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante: SEF SERVICIU din cadrul Serviciului de salubritate "Salcin" Cincu


- ANUNT - Rezultate finale - Sef serviciu "Salcin" Cincu


- Rezultate selectie dosare - examen contabil


- Anunt rezultate finale - concurs contabilitate


- Anunt concurs - Proiecte


- Anunt concurs - Sofer autospeciala Salubritate + Muncitor Necalificat


- Rezultate selectie dosare - Asistent social + facilitator de dezvoltare comunitara


- Publicatie de casatorie 17.07.2021


- Rezultate selectie dosare Salcin


- Rezultate proba scrisa - Proiecte


- Rezultate finale - Proiecte


- Anunt - Rezultate finale Salcin


- ANUNT COLECTARE DESEURI SALCIN


- PETITIE, CATRE CONSILIUL JUDETEAN BRASOV


- Informare parinti plecati la munca in strainatate


- ANUNT RECRUTARE SI SELECTIE - CONCURS PROIECT POCU


- REZULTATE SELECTIE DOSARE PROIECT - POCU


- ANUNT - REZULTATE PROBA SCRISA - POCU


- ANUNT - REZULTATE INTERVIU - POCU


- ANUNT - REZULTATE FINALE - POCU


- ANUNT - Concurs muncitor necalificat SALCIN


-  Proces verbal de afisare concurs


- ANUNT REZULTAT -PROBA SCRISA - SALCIN - MUNCITOR NECALIFICAT


- Proces verbal interviu + pvb rezultatte finale - MUNCITOR NECALIFICAT - DECEMBRIE 2021 - SALCIN


- Comunicat de presă UAT Cincu, județul Brașov - Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului


- ANUNT CONCURS - PT OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE INSPECTOR - COMP ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA


- REZULTATE SELECTIE DOSARE-REGISTRU AGRICOL


- ANUNT PROBA SCRISA+INTERVIU+ REZULTATE FINALE-REGISTRU AGRICOL


- Anunt concurs contabilitate


- Anunt rezultat selectie dosare de inregistrare - consilier, clasa I, grad profesional superior


- Anunt rezultate finale - consilier, clasa I, grad profesional superios


- Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate


- ANUNT CONCURS SOFER & TRACTORIST & MUNCITOR NECALIFICAT - SALCIN


- ANUNT LICITATIE - Comuna Cincu inchiriere privat


- ANUNT LICITATIE - Comuna Cincu inchiriere privat - spatiu comercial-vulcanizare 


- ERATA - CONCURS SALCIN


- ANUNT PRIVIND SELECTIA DOSARELOR PT CONCURSUL ORGANIZAT PERIOADA 18-23 IANUARIE 2023


- ANUNT REZULTATE - PROBA SCRISA - SALCIN - 2023


- ANUNT REZILTATE INTERVIU - SALCIN - 2023


- ANUNT REZULTATE FINALE - SALCIN - 2023


- Programul anual al achizitiilor publice 2023