Informatii Publice

· Formulare si cereri tip pentru eliberare documente;
· Buget si programe de investitii publice
· Declaratii de avere/ interese
· Anunturi
· Adrese Utile

· ANUNT PUBLIC

· CAIET DE SARCINI pentru organizare excursii

· Anunt rezultate concurs Referent agricol

· Anunt rezultate concurs Asistenta sociala

· Anunt selectie dosare Asistent social

· Anunt selectie dosare Referent agricol

· Anunt concurs Asistent social

· Anunt Referent agricol

· Anunt rezultate concurs SALCIN

· Anunt rezultate concurs Psihopedagog + Animator

· Anunt concurs SALCIN

· Oferta vanzare teren Kerestes I

· Oferta vanzare teren Kerestes II

· Anunt concurs Psihopedagog + Animator

· Anunt concurs pentru post contractual

· Model de anunţ de participare la licitaţie pentru INCHIRIERI spatii/teren (domeniul PUBLIC/PRIVAT )

· Model de anunţ de participare la licitaţie pentru INCHIRIERI spatii/teren (domeniul PUBLIC/PRIVAT )

· Oferta de vanzare

· Proces verbal de anulare Nr 113 din 31.01.2023

· Proces verbal de anulare Nr 114 din 31.01.2023

· Concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante din Cadrul Compartimentului Politicii Publice - CONSILIER - debuttant

· Anunt concurs impozite si taxe

· REZULTATE SELECTIE DOSARE-CONCURS TAXE SI IMPOZITE 302

· REZULTATE SELECTIE DOSARE-CONCURS TAXE SI IMPOZITE

· REZULTATE SELECTIE DOSARE-CONCURS MUNCITOR CALIFICAT

· REZULTATE CONCURS - MUNCITOR CALIFICAT- PROBA SCRISA

· REZULTATE Finale - MUNCITOR CALIFICAT

· REZULTATE- selectie dosare inscriere-concurs SEF SERVICIU - SALCIN

· ANUNT - CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE CONSILIER - COMPARTIMENTUL ECONOMIC

· Oferta vanzare teren - SINCOVSCHI

· Oferta vanzare teren - Stoia Angela

· Oferta vanzare teren - Mircea Vasile si Maria

· Buget local 2022

· Proramul anual al achizitiilor publice pentru anul 2022

· Cerere - declaratie dpe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala

· Informare cu privire la masurile de aplicare a leii 226/2021

· Afisare cadastru tarla 36000 m2